בקנייה מעל 600 ₪ המשלוח עלינו

מדיניות פרטיות באתר

כללי

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים. הגרסה האחרונה (1.1) פורסמה ביום 28.3.2021.

 

מידע אודות המשתמש

מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד מפעיל האתר משתמש ושומר על המידע שאתה מספק ומוסר על אתר www.mikawinery.co.il (להלן: “האתר”). כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

 

סוג הפרטים והמידע

גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים. אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: שם פרטי ושם משפחה, פרטים ליצירת קשר כולל כתובת דוא”ל, מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות עסקאות הנעשות באמצעות האתר, מידע הקשור בשירות לקוחות (פניות, בקשות, תלונות ובירורים) ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האתר.

עליך למסור רק פרטים נכונים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם מסירת פרטים שגויים, ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר או לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות למנוע את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר.

 

מידע מקוון בלבד

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר בלבד.

המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:

  1. לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותים של האתר;
  2. להתאים לך אישית את האתר ושירותיו;
  3. לשפר את שירות הלקוחות;
  4. לנהל טוב יותר את האתר;
  5. לספק לך את השירותים ו/או המוצרים שאתה רוכש;
  6. לשליחת דו”חות, תקשורת שיווקית, מיילים תקופתיים חשבוניות בדבר שירותים ו/או את המוצרים;
  7. לעבד את העסקאות שנעשו באמצעות האתר;
  8. לפרסם באתר מידע אודותיך;

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו או לקבלני המשנה שלנו או לכל צד שלישי אחר למטרות אלה. עם זאת, סוכן או קבלן משנה יחויבו להשתמש במידע בהתאם לתנאים של מדיניות פרטיות זו.

בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת מידע ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך.

אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא”ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא”ל שאנו שולחים לך. 

 

אבטחה

אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

מידע רגיש שלך יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.

 

עוגיות (cookies)

עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.

אנו משתמשים בעוגיות כדי לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתר, לזכור ולנתח פריטים המהווים חלק מעגלת הקניות של המשתמש וכדי לשמור את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתר. אנחנו עשויים ליצור קשר ולהתקשר חוזית עם ספקי שירותים כדי לסייע לנו להשתמש באתר ובתנועה בו בצורה יעילה יותר.

ספקים אלה לא מורשים לעשות כל שימוש במידע האישי שנאסף על ידינו למטרות אחרות, מלבד שיפור האתר והמסחר בו. 

ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבאתר להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי. 

 

פרסומות

האתר יתכן ויכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות וחומר שיווקי, המבקשים להציע סחורות או שירותים למכירה.

בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 , לא יישלח מפרסם דבר פרסומת באמצעות בהודעה אלקטרונית או אמצעי בזק אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען. ככל שניתנה הסכמתך כאמור, תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל העת באמצעות כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המצורף לכל מידע פרסומי או באמצעות שליחת הודעת סירוב לדואר האלקטרוני המיועד לכך המופיע באתר.

 

תנאי שימוש

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש באתר, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש באתר.

ניתן לעיין בתנאי השימוש של האתר בקישור: https://mikawinery.co.il/refund_returns.

 

הסכמה מדעת

בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.

 

חוק הגנת הפרטיות

על-פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע, לפי בקשת אדם כאמור. אין באמור כדי לחייב את בעל מאגר המידע למסור מידע בניגוד לחסיון שנקבע לפי כל דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחיסיון נועד לטובתו.

 

עדכון מדיניות

אנו יכולים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.

 

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר בכתובת: mika.winery@gmail.com.

האם את/ה מעל גיל 18?